Autor: Data kazania : 31 October, 2013. Teksty biblijne : Rz 3,21-28; Gal 3,11-14; Jn 6,24-27
Temat :
Nagranie audio niedostępne.

Gdybym zadał dziś pytanie: czy ziemia jest okrągła, czy płaska? Zapewne wielu pomyślałoby: co to za pytanie, oczywiście że okrągła. Dziś dla nas to oczywiste, ale ok 500 lat temu gdy Mikołaj Kopernik obserwował, badał i rozmyślał nad wszechświatem oczywiste było to że ziemia jest w centrum wszechświata a słońce krąży wokół niej. Odkrycie Kopernika że ziemia i inne planety krążą wokół słońca było w ówczesnych czasach rewolucyjne. W dzisiejszych czasach można byłoby otrzymać za to nagrodę Nobla, wtedy można było skończyć na stosie. Dlatego książkę o obrotach sfer niebieskich wydano po śmierci autora. Wielkie Odkrycie!Ogromny Przełom! Coś co przemieniło myślenie milionów ludzi. Rewolucja w dziedzinie nauki!

Coś bardzo podobnego tyle że w sferze życia duchowego dokonało się za sprawą Marcina Lutra, który w podobnym czasie odkrył że człowiek przed Bogiem może być usprawiedliwiony jedynie przez  WIARĘ. Jego odkrycie było tak samo rewolucyjne i tak samo niebezpieczne, a jednak Luter który był 10 lat młodszy od Kopernika postanowił że będzie dzielił się za życia PRAWDĄ KTÓRĄ ODKRYŁ. 31 października 1517 roku dzień przed świętem wszystkich świętych  przybija do drzwi kościoła w Wittenberdze swoje 95 tez, co uważa się za początek reformacji.

Pismo Święte uczy że kto szuka ten znajdzie. Ale Pan Jezus uczył że nie wystarczy szukać. Jan. 6:24-27

24. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa ani jego uczniów, wsiedli i oni do łódek i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa.

25. A znalazłszy go za morzem, rzekli do niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś?

26. Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się.

27. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy: na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją.

Ludzie szukali Jezusa i znaleźli. Ale nie szukali Go by nasycić ich ducha, lecz tego co On mógłby im dać dla ciała (wczoraj jedli chleb). Potrafimy zabiegać o nasze ciała, karmimy je pielęgnujemy, ubieramy. Czy wiecie gdzie w naszym mieście tworzą się największe kolejki na godzinę przed otwarciem? W sklepach z tanią odzieżą i przychodniach lekarskich. Cenimy zdrowie, zabiegamy o to by ładnie się ubrać, chcemy dobrej pracy, sukcesu. Nasze życie kręci się wokół potrzeb i zachcianek ciała.

A Bóg powiedział: NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZLOWIEK, CZŁOWIEK ŻYJE KAŻDYM SLOWEM, KTÓRE POCHODZI Z UST BOŻYCH. ZABIEGAJCIE O TEN POKARM!!!

Luter był człowiekiem, który szukał Boga, szukał pokoju z Bogiem. Szukał dla ducha, bo był głodny w środku. Prawda którą Bóg mu objawił nie była wiedzą teologiczną, ale pokarmem, odpowiedzią Boga dla głodnego serca. Miał bardzo wrażliwe sumienie, był pełen Bożej bojaźni. Studiował prawo, ale któregoś dnia znalazł się w samym środku burzy z piorunami. Miał odczucie sądu Bożego, przestraszył się, obiecał wtedy że jeśli przeżyje, wstąpi do zakonu. Tak też uczynił, umartwiał się postem, nocnymi czuwaniami, biczowaniem, wykonywał najniższe posługi w zakonie, bo pragnął dostąpić pokoju z Bogiem. Jego sumienie nie doznawało pokoju, ciągle widział swoją niedoskonałość. Udał się do Rzymu, gdy na kolanach wspinał się po schodach Piłata, czyniąc pokutę usłyszał głos jakby grzmotu: SPRAWIEDLIWY MÓJ Z WIARY ŻYĆ BĘDZIE!

Przez lata szukał pokoju z Bogiem, usprawiedliwienia. Wybrał sobie 21 świętych

 modląc się każdego dnia do trzech z nich. Pościł tak, że wyglądał jak szkielet, doprowadzając swoje ciało niemal do inwalidztwa. Często modlił się przez całą noc w męczarni pragnienia uzyskania upragnionego pokoju. Luter spełniał najbardziej służebne prace na rzecz swych braci zakonników, aby osiągnąć to do czego dążył. Chodząc od domu do domu żebrał na rzecz swego zakonu w tej samej nadziei. Z naciskiem odprawiał pokutę mając na uwadze ten sam cel. Mógł więc o sobie prawdziwie powiedzieć: "Jeśli kiedykolwiek był jakiś pobożny mnich, ja nim byłem".
Luter jednakże w tych ćwiczeniach nie znalazł pokoju. Mechanizm kontrolny w nim krytykował go w jego największych wysiłkach i pracach. Aż w końcu Bóg przemówił i było to co najmniej tak wielkie odkrycie jak dla Kolumba odkrycie Ameryki, a dla Kopernika że ziemia kręci się wokół słońca. Usprawiedliwiony przez wiarę w doskonałe dzieło Chrystusa na krzyżu, nie przez uczynki, ale dzięki łasce Bożej. Na tej podstawie zrodziły się fundamenty protestantyzmu:

TYLKO WIARA(zbawienie jedynie przez wiarę),

TYLKO ŁASKA(zbawienie dzięki łasce Bożej),

TYLKO CHRYSTUS (Jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi),

TYLKO PISMO (Najwyższy autorytet )

Tym chlebem Luter jako rzymsko-katolicki ksiądz zaczął się dzielić z ambony, w konfesjonale i poprzez swoje pisma.

Kiedy stanął przed władzami które nakazały mu wyrzec się swoich tez powiedział: "Występować przeciwko sumieniu nie jest ani bezpieczne, ani słuszne. Tez swoich nie odwołam, o ile nie zostanę przekonany w swoim sumieniu, że się mylę, na podstawie Słowa Bożego. Sumienie moje jest związane Słowem Bożym. Tak oto stoję; inaczej nie mogę. Tak mi dopomóż Bóg".

Marcin Luter był dobrą glebą, na której Słowo Boże wydało owoc. Zgodnie ze słowami z ewangelii św.  Łukasza.

Łuk 8:11-15

11. A podobieństwo to znaczy: Ziarnem jest Słowo Boże.

12. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali; potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni.

13. A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują.

14. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości.

15. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc.

Diabeł nie zdołał wyrwać mu tego ziarna, w chwili pokusy, groźby utraty życia nie ustąpił, nie poddał się troskom, nie sprzedał duszy przemijającym rozkoszom. ZACHOWAŁ SŁOWO i WYDAŁ WSPANIAŁY OWOC. Bóg w potężny sposób użył go bo był to człowiek podobny do apostoła Pawła

 ITym 1:5-6.

5. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej,

6. Czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę,

Człowiek czystego serca pełnego miłości do Boga i ludzi, do Słowa Bożego. Człowiek Dobrego Sumienia ( to sumienie nie dało mu spokoju gdy nie miał pokoju, to sumienie nie pozwoliło pójść na kompromis). Człowiek wiary nieobłudnej (jak wiele było obłudy pod przykrywką wiary) Marcin Luter uwierzył prawdziwie, szczerze głęboko, gotów był zapłacić najwyższą cenę za objawienie, które dał mu Bóg. SPRAWIEDLIWY MÓJ Z WIARY ŻYĆ BĘDZIE.

Wielu ludzi w czasach Lutra zabiegało tylko o pokarm ciała, odrzucili Boże objawienie, Boży pokarm. W naszych czasach wielu ludzi nie jest głodnych Boga, wartości materialne, przemijające są najważniejsze. W czasach Pana Jezusa wielu ludzi nie zabiegało o duchowy chleb, objawienie które nasyca duszę. Ale w każdym pokoleniu znajdowali się ludzie głodni Boga jak Luter, Paweł. Czy będziesz jednym z nich? Może reformacja dokona się tylko w twoim sercu, może rozleje się na twoją rodzinę, może na twój kościół, miasto, wieś, na nasz kraj.

27. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy

 

autor: Pastor Grzegorz Gawrych z ełckiego Zboru Kościół Chrześcijan Baptystów

 

 

 

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowana/-y by zostawić komentarz.